ایا تو ان گمشده ام هستی؟(سری اول)

پنج افسانه مهلک درباره عشق

افسانه های عشقی باورهای نادرستی است که بسیاری از ما درباره عشق و داستان های عاشقانه داریم این افسانه ها عملا ما را از انتخاب هوشمندانه باز می دارند این باورها و رفتارها علایمی غلط درباره ازدواج هستند که به سه دلیل زیر در ما شکل می گیرند:

تماشای برنامه های تلویزیون و فیلم ها

خواندن رمانهای عشقی

عدم وجود اموزش درباره عشق

افسانه عشقی 1 :

عشق حقیقی بر همه چیز فایق می شود

در زیر برخی از عواقب باور به افسانه عشقی شماره 1 امده است:

1.شما از روبرو شدن با مشکلات زندگی خود و یا ارائه راه حل های این مشکلات با گفتن این جمله به خود اجتناب می کنید که:"اگر ما عاشق یکدیگر باشیم هیچ یک از مشکلات و تفاوت های ما اهمیت چندانی نخواهد داشت."

2. شما با گفتن این جمله به خودتان که :"اگر بیشتر به او مهر بورزم او تغییر خواهد کرد" در روابط خالی از مهر و خشونت بار، خواهید ماند.

3. از لحاظ روحی خود را زجر می دهید و هنگامی که ازدواج نمی تواند موفق شود با گفتن این جمله به خود، خود را مقصر میدانید که:"اگر بیشتر او را دوست میداشتم توانسته بودم رابطه را حفظ کنم."

افسانه عشی 2:

وقتی عشق عشق حقیقی باشد همان لحظه که فرد را دیدید،خواهید دانست

عشق در نگاه اول چیست؟

این چیست که وقتی شما کسی را برای اولین بار ملاقات می کنید تکانتن میدهد؟ اگر این عشق نیست پس چیست؟

هوس در نگاه اول: شما جاذبه جنسی خاصی نسبت به فری از جنس مخالف در خود احساس می کنید و سپس بیشتر از ان چیزی که عملا وجود دارد دچار عواطف و احساسات می شوید.شما نه به این دلیل که عاشق شده داید بلکه به این دلیل که تحریک شده اید مدام به او فکر می کنید.جاذبه جنسی شدید به خصوص با کسی که با تصویر ذهنی شما از همسر مطلوب مطابقت دارد،به سادگی با عشق اشتباه گرفته می شود. 

شیفتگی با تصویر انها:بعضی اوقات وقتی به کسی علاقه مند می شوید عاشق او نیستید بلکه عاشق تصویر او هستید:"چه قیافه ای دارد""چه کاره است""چه ماشینی سوار می شود"شما از تمامی این چیزها در سرتان رویایی می سازید و ماهیت فرد را نادیده می گیرید.

برای دلباختگی یک لحظه کافی است، اما عشق حقیقی به وقت نیاز دارد

افسانه عشقی 3:

تنها یک عشق واقعی در دنیا وجود دارد که برای من مناسب است

این امکان وجود دارد که عشق حقیقی را با بیش از یک نفر تجربه کنید. شریک بالقوه زیادی وجود دارند که می توانید با انها خوشبخت شوید.

افسانه عشقی 4:

همسر ایده ال شما را از هر لحاظ ارضا می کند

اگر پیش از ازدواج احساس تهی بودن می کنید، پس از ازدواج نیز به همان اندازه ، احساس تهی بودن خواهید کرد.

حقیقت افسانه عشقی 4:

همسر مناسب،بسیاری از نیازهای ما را براورده می کند،اما نه همه انها را.

افسانه عشقی 5:

جاذبه جنسی قوی، همان عشق است.

فرمول تداخل شهوت در عشق

1. ابتدا،جاذبه جنسی قدرتمندی نسبت به یک فرد پیدا می کنید و یا به عبارت ساده تر، احساس شهوت می کنید

2. سپس بر اساس ان میل عمل کرده و با او مبادرت به رابطه نامشروع می کنید

3. سپس از این که با شخصی که ارتباط روحی چندانی با او ندارید،از لحاظ جنسی صمیمی شده اید، احساس گناه و ناراحتی می کنید

4. سرانجام برای انکه شهوت خود را موجه جلوه دهید،با او رابطه نزدیک ایجاد می کنید

عواقب باور به افسانه عشقی 5 :

1. خود را با کسانی در گیر میکنید که با انها تفاهم ندارید

2. بیش از انچه که باید به رویایتان می چسبید و به سختی کسانی را که برای شما مناسب نیستند، رها می کنید

چنان چه جاذبه زیادی نسبت به کسی تجربه می کنید:

لزوما به این معنا نیست که عاشق او هستید

لزوما به این معنا نیست که شما برای همدیگر افریده شده اید

لزوما به این معنا نیست که ازدواج موفقی خواهید داشت

قطعا به این معناست که:

بیوشیمی جنسی خوبی دارید

یک یا هر دوی شما در مهرورزی مهارت دارید

ممکن است به این معنا باشد که:

جاذبه جنسی میان شما قوی است به طوری که می تواند پایه ای برای بک رابطه سالم باشد البته چنان چه در نواحی دیگر نیز تفاهم داشته باشید

/ 0 نظر / 29 بازدید